(...)

Les següents condicions generals de lloguer s’apliquen a les bicicletes de Kleta. Us demanem que els llegiu, ja que se us demanarà que confirmeu que els heu llegit i entès com a part dels nostres Termes i condicions abans de confirmar la vostra subscripció.

Som KLETA MOBILITY, SL, una societat anònima registrada a Espanya (Barcelona), amb el número d’empresa B-07114082 amb domicili social al carrer Calàbria 199, Principal 4 (08029 Barcelona).

(...)

Definicions:

"Vostè" és el client (usuari principal de la bicicleta) que ha completat el procés de comanda i que té dret a conduir la bicicleta de Kleta.

"Kleta" és la moto que KLETA MOBILITY, SL us lloga durant la vostra subscripció i inclourà totes les peces i accessoris que s'hi instal·lin al començament del lloguer.

"Danys" són els danys que es produeixin al Kleta (inclosos el seient, el pedal, la roda) i qualsevol dany que es produeixi a béns de tercers, si escau.

1. General

1.1. Aquestes Condicions de lloguer de Kleta ("KRT") s'apliquen entre vosaltres com a client i Kleta ("nosaltres" o "nosaltres"). Regulen el lloguer d’una bicicleta (“Kleta”) que us proporcionem en cada moment.

1.2. Als efectes d’aquest KRT, el Kleta podria ser qualsevol tipus de bicicleta Kleta tal com s’acorda entre vosaltres i nosaltres a la vostra subscripció (tal com es defineix a continuació). Aquests KRT formen part del contracte celebrat entre vostè i nosaltres ("Subscripció") i s'apliquen a l'exclusió de la resta. Els termes que es desvien, entren en conflicte o complementen aquests KRT només passaran a formar part del contracte si els hem consentit per escrit expressament.

1.3. Les declaracions i avisos legals que vulgueu fer-nos arribar després de la conclusió del contracte (per exemple, establir terminis, recordatoris, declaracions de retirada del contracte), s’han de fer almenys en forma de text per tal que siguin vàlides, tret que expressament sempre que es disposi el contrari en aquests KRT.

2. Assumpte de la subscripció

2.1. Durant el període de subscripció, posarem a la vostra disposició un Kleta. Els detalls de la vostra subscripció i els detalls de Kleta s’acorden com a part del procés de comanda en línia al nostre lloc web (“Procés de comanda”).

A continuació es detallen els passos principals per fer un procés de comanda en línia:

 • Primer pas: Seleccioneu la vostra subscripció a Kleta fent clic al botó "Lloga ara".
 • Segon pas: confirmació: heu de registrar-vos o iniciar sessió per confirmar la subscripció i completar el vostre lloguer. Haureu de proporcionar el vostre correu electrònic per registrar-vos i, a continuació, les dades de la vostra targeta de crèdit, nom, cognoms, adreça, ciutat, país, codi postal, número de telèfon. Després d'emplenar aquestes dades, heu de prémer el botó "Compra ara".
 • Tercer pas: notificació de Kleta: després de completar el procés de comanda, rebreu una notificació de confirmació de la vostra subscripció. El correu electrònic de confirmació inclourà els detalls principals de la vostra subscripció. Després d'això, estarem d'acord amb l'hora i la ubicació per al lliurament del Kleta.

2.3. Quan lliurem el Kleta, comprovarem les vostres dades personals juntament amb vosaltres (per exemple, proporcionant un document d’identitat oficial). En el moment del lliurament, esteu obligat a confirmar-nos per escrit el rebut del Kleta i que les dades personals que ens heu proporcionat són correctes. Està obligat a notificar-nos sense demora excessiva de qualsevol canvi en les seves dades personals durant el període de subscripció (per exemple, si canvia la seva adreça). En cas que desitgeu canviar la vostra subscripció a Kleta, heu d’obtenir prèviament el consentiment de KLETA MOBILITY, SL.

2.4. Només podeu utilitzar el Kleta a l'àrea metropolitana de Barcelona. L’ús del Kleta fora de l’àrea metropolitana només és possible després del nostre consentiment exprés i escrit.

3. Posar a disposició el Kleta

3.1. Durant el període de subscripció, posarem a la vostra disposició un Kleta. Els detalls sobre com posar a la vostra disposició la bicicleta Kleta s’acorden com a part del procés de comanda.

3.2. No teniu dret a un determinat Kleta ni a un color, un ajustament o una configuració particular del Kleta.

3.3. El Kleta i tots els objectes que se us proporcionin en relació amb el Kleta (per exemple, les claus o els llums) romandran sempre a la nostra propietat o a les nostres empreses associades.

3.4. Després d’avisar prèviament, tenim dret a inspeccionar el Kleta en qualsevol moment, a substituir-lo totalment o parcialment, i a realitzar el manteniment i les reparacions del Kleta.

4. Normes d’ús

4.1. S’apliquen determinades normes en relació amb l’ús del Kleta, que heu de complir en tot moment:

 • L’ús del Kleta serà responsabilitat vostra.
 • Abans d’utilitzar Kleta, esteu obligats a familiaritzar-vos amb el funcionament de Kleta.
 • Abans de cada ús del Kleta, heu de comprovar-ne la seguretat vial, el bon funcionament i l’absència de defectes. Amb aquest propòsit, en particular, heu de comprovar si s’estrenyen tots els cargols que siguin rellevants per a la seguretat, l’estat adequat del bastidor, el manillar i el selló, la pressió dels pneumàtics, la funcionalitat dels llums i el sistema de frenada. Si hi ha un defecte al començament de l’ús del Kleta o es produeix un defecte mentre l’utilitzeu, heu d’abstenir-vos d’utilitzar el Kleta o deixar d’utilitzar-lo.
 • El Kleta està pensat exclusivament per al vostre ús personal. En conseqüència, no heu de confiar el Kleta a tercers, no heu de permetre a tercers l’ús del Kleta en una altra forma ni vendre-ho, contractar-lo, cedir-lo, comprometre’l o gravar el Kleta amb interessos de seguretat. o drets de tercers.
 • El Kleta és un objecte d'alta qualitat. En conseqüència, no heu de danyar ni destruir el Kleta ni efectuar cap modificació, lacat, pintura o altres canvis al Kleta.
 • Heu de protegir el Kleta de manera efectiva contra el robatori (clàusula 7).
 • Només es permet utilitzar el Kleta de la manera habitualment acceptada, evitant esforços inusuals i només en rutes i carrers asfaltats.
 • Heu d’utilitzar i tenir cura del Kleta, d’acord amb les instruccions que ens donem.
 • No heu d’utilitzar el Kleta sota la influència de drogues, medicaments, alcohol o qualsevol altre tipus de substàncies.
 • No heu d’utilitzar el Kleta per a carreres, tot terreny, proves de velocitat ni per participar en mítings, concursos o proves, siguin on siguin, oficials o no.
 • Només es permet utilitzar els transportistes d’equipatges de la Kleta d’una manera adequada i responsable d’acord amb el propòsit previst i, en particular, no heu de transportar-hi cap persona.
 • Heu de pagar les multes, tarifes i multes incorregudes en relació amb l’ús del Kleta. Vostè és i serà el principal responsable d’aquests càrrecs i accepta que notifiquem a aquestes organitzacions les seves dades personals per efectuar una transferència de responsabilitat.

Si incompleix alguna o totes aquestes obligacions, seràs responsable i ens pagarà tots els costos raonables de les conseqüències, pèrdues i / o danys perjudicials que puguin derivar-se.

4.2. Quan utilitzeu Kleta, esteu obligats a complir sempre amb totes les disposicions legals aplicables, en particular amb totes les normes de trànsit per carretera (és a dir, les normes de trànsit per carretera). A més, sempre heu d’assegurar-vos que el Kleta no sigui perjudicial per a la seguretat viària, que la resta d’usuaris i vianants no estiguin en perill, perjudicats o impedits i que l’ús del Kleta no interfereixi, danyi ni posi en perill altres vehicles o altres propietat de tercers o altres drets de tercers.

4.3. No podeu utilitzar Kleta com a empresari en l'exercici del vostre ofici, negoci o professió (per exemple, està prohibit utilitzar Kleta per al lliurament professional de productes o aliments). En cas d’incompliment de la vostra obligació d’acord amb aquesta clàusula 4.3, ens haureu de pagar una penalització contractual per un import adequat. La quantitat exacta d’aquesta multa contractual la determinarem a la nostra discreció.

5. Despeses de lloguer i condicions de pagament

5.1. A canvi que posem a la vostra disposició el Kleta, ens deveu la renda mensual acordada amb nosaltres en el procés de comanda ("Lloguer Kleta"). El primer mes de la vostra subscripció comença quan us lliurem el Kleta, ja sigui que us el lliurem directament o si el feu a la nostra botiga, i finalitza 31 dies després ("Mes de subscripció a Kleta").
El següent Kleta Rent s'haurà d'abonar el dia 30 del mes de subscripció a Kleta, és a dir, el pagament s'haurà d'abonar abans que comenci el proper mes de subscripció a Kleta. Autoritzeu KLETA MOBILITY, SL a cobrar la subscripció mensual a la vostra targeta de crèdit per defecte durant el període de subscripció.

5.2. Ens reservem el dret d’ajustar Kleta Rent durant el període de subscripció amb efecte per al futur. T’informarem en forma de text sobre qualsevol canvi al Kleta Rent amb temps suficient abans que els canvis entrin en vigor.

5.3. En la mesura acordada en el procés de comanda, també us podem cobrar una tarifa única. Això sempre serà visible en el procés de comanda i en triar els plans distintius.

5.5. Si envieu una targeta de crèdit injustificada o un altre reembossament, quedareu en incompliment en relació amb el pagament corresponent. Rebrà un recordatori per liquidar aquest pagament en un termini de 7 dies, posteriors a la data de la devolució: a) una quantitat igual a la quantitat de la devolució; b) totes les despeses realitzades per tercers en relació amb la devolució de despeses (inclosos els càrrecs realitzats pel nostre banc, pel vostre processador de pagaments o per l'emissor de la targeta); c) una taxa d'administració; i d) tots els nostres costos, pèrdues i despeses raonables incorreguts en la recuperació de les quantitats esmentades en aquest paràgraf (incloses, sense limitacions, les comissions legals i les comissions de cobrament de deutes).

Sense perjudici dels nostres altres drets, si envieu una targeta de crèdit injustificada, un dèbit o una altra devolució de càrrecs, podem rescindir qualsevol contracte de lloguer entre vosaltres i nosaltres en virtut d’aquestes condicions, avisant-vos per escrit de finalització.

6. Assegurar el Kleta contra el robatori

6.1. Us proporcionem el Kleta juntament amb un o més panys (p. Ex., Pany d'anell, pany de cadena o altres mesures de seguretat).

6.2. Per evitar la pèrdua / robatori del Kleta o qualsevol dany al mateix, esteu obligats a assegurar sempre el Kleta amb tots els panys que us hagin estat proporcionats. El Kleta sempre ha d’estar fixat a un suport fix per a bicicletes i no a un arbre, una tanca ni cap senyal de trànsit.

6.3. També us proporcionarem una clau per utilitzar amb els panys. No teniu permís per fer cap clau addicional ni per fer-les (per exemple, clau de recanvi, còpia, duplicació de clau). És possible que conservem claus addicionals per als panys. Està obligat a protegir la clau del Kleta contra pèrdues, robatoris i ús no autoritzat en tot moment i no se li permet transmetre la clau a tercers.

6.4. Si es perd, es roba o es fa malbé la clau, ens ho haureu de notificar immediatament, seguiu les instruccions que indiquem i informar del robatori a la policia més propera. En aquestes circumstàncies, us lliurarem una nova clau i us cobrarem una tarifa de 10 EUR per clau. En lliurar la nova clau, ens heu de confirmar la recepció. Si trobeu una clau que s’ha notificat que s’ha perdut, ens l’heu d’enviar immediatament per correu al vostre propi cost o deixar-la a la nostra botiga.

6.5. En cas que es perdi, es robi o es faci malbé un dels seus panys, cal que ens n'informi immediatament. En aquestes circumstàncies, us lliurarem un nou pany i us cobrarem les tarifes següents:

 • Pany de timbre: 20 EUR
 • Bloqueig del marc: 40 EUR
 • Pany del seient: 10 EUR

En lliurar el nou pany, ens heu de confirmar la recepció.

7. Danys al Kleta i mesures en cas d'accidents

7.1. Està obligat a informar-nos de qualsevol dany al Kleta en un termini de 24 hores després d’haver-se adonat del dany que s’ha produït. Això s'aplica independentment de l'abast del dany i de si ha causat el dany o no.

7.2. Si heu causat els danys al Kleta o bé es deriva de l’incompliment de les normes d’ús d’aquests KRT (en particular de la clàusula 4), ens reservem el dret de reclamar-li una indemnització.

7.3. En cas de danys a Kleta per culpa o falla contributiva d’un tercer, esteu obligats a proporcionar-nos la identitat i les dades de contacte d’aquest tercer.

7.4 Si el dany s’ha produït en relació amb un accident, haureu d’abandonar immediatament l’operació i prendre les mesures exigides per la llei i la normativa independentment de si l’accident és greu o no i, a més, adoptarà les mesures següents:

Informeu immediatament a KLETA MOBILITY, SL de la situació de l’accident i seguiu les instruccions de l’empresa.

Informeu de l’accident a les autoritats (policia) i ens envieu l’informe oficial d’accident o un accident detallat signat per vosaltres i el tercer, per correu electrònic: info@kleta.es Si no ens envieu les dades de contacte de la tercer per correu electrònic, dins de les 24 hores posteriors a l’accident, tot i que els tingueu, ens reservem el dret de facturar i cobrar-vos íntegrament les pèrdues que patim.

Col·laborareu amb nosaltres i la companyia d’assegurances amb què l’empresa ha subscrit un contracte en la investigació de l’accident i envieu sense demora els documents necessaris.

8. Robatori i pèrdua del Kleta

8.1. Està obligat a informar-nos del robatori / pèrdua del Kleta o de components individuals del Kleta (per exemple, el seu pany) en un termini de 24 hores després que en tingueu coneixement. En cas de robatori / pèrdua del Kleta, heu de lliurar o enviar-nos totes les claus del Kleta que hàgiu rebut de nosaltres. A més, haureu d’emplenar un informe de robatori per a la policia amb totes les dades necessàries.

8.2. En cas de robatori / pèrdua del Kleta, si ens va lliurar l’informe de robatori completat per a la policia local i es va assegurar el Kleta tal com es descriu a la clàusula 6.2, és possible que us cobrem una franquícia per incident per import de 30 EUR.

Si el Kleta que se'ns ha notificat com a perdut o robat es troba de nou, segons el nostre criteri, i amb subjecció a l'estat tècnic i òptic del Kleta corresponent, podem reemborsar-vos els deduïbles pagats.

8.3. Si no assegureu el Kleta tal com es descriu a la Clàusula 6.2 i, en conseqüència, el Kleta es troba greument danyat, perdut o robat, esteu obligat, a més de qualsevol deduïble segons la Clàusula 8.2, a pagar-nos una quota per import de 250 EUR. En cas de robatori / pèrdua de components individuals per culpa de la vostra negligència, tindrem el dret de cobrar-vos la tarifa corresponent a la substitució del component individual.

8.4. Si no compleix les seves obligacions segons la clàusula 8.1, en particular, si:

 • no ens informeu sobre el robatori / pèrdua del Kleta, ni
 • no ens lliureu ni ens envieu totes les claus del Kleta que heu rebut de nosaltres,

us cobrarem una franquícia per import de 250 EUR.

8.5. Si resulta que heu fet declaracions falses en detriment nostre, tindrem dret a cobrar-vos un suplement de deshonestitat de fins a 250 EUR. Aquesta suma s’ha d’abonar a més de les quantitats degudes en virtut d’aquesta clàusula 8.

9. Mesures en cas de trobar avaries

(...)

Si detecteu alguna anomalia o avaria, a causa de problemes mecànics de Kleta durant el període de subscripció, heu d’aturar immediatament l’operació i contactar amb KLETA MOBILITY, SL, i al mateix temps
instruccions donades per l’empresa. Assistirem a l’incident el més aviat possible. Kleta tindrà l’elecció entre substituir la moto o acceptar reparacions a fer-la.

(...)

10. Període de subscripció, finalització i devolució

10.1. El termini de la vostra subscripció (“Període de subscripció”) s’acorda en el procés de comanda. La subscripció a Kleta és per al vostre ús personal i no comercialitzable.

10.2. Si hem acordat una subscripció mensual, el període de subscripció és de 31 dies a partir de la data indicada al procés de comanda i s’estén automàticament cada mes, tret que finalitzi d’acord amb aquests KRT.

Vostè o nosaltres podem rescindir una subscripció mensual en qualsevol moment per comoditat, amb un període d’avís d’un mes. La subscripció finalitzarà un mes després que l’altra part hagi estat informada de la cancel·lació del servei. Això pot aplicar pagaments mensuals parcials. No proporcionem devolucions ni crèdits en cas que es retorni el Kleta abans que finalitzi el període de subscripció.

10.3. Si hem acordat una subscripció mínima, el període de subscripció comença a la data indicada en el procés de comanda i continua vigent durant el termini mínim acordat en el procés de comanda; la cancel·lació anticipada amb efecte abans del final del termini mínim només és possible amb el consentiment previ de nosaltres. En cas que admetem una cancel·lació anticipada, la subscripció finalitzarà un mes després del consentiment. El valor d’una subscripció mensual es carregarà al final del període de subscripció per compensar el període de subscripció més curt. .
Quan caduca regularment el període mínim de subscripció, la subscripció es converteix en una subscripció mensual especificada a la clàusula 10.2.

10.4. El vostre dret i el nostre dret a la resolució extraordinària de la vostra subscripció sense previ avís per una raó important no queden afectats. Hi ha un motiu important, que ens dóna dret a la rescissió sense previ avís, en particular si:

 • està en defecte en relació amb més de dos pagaments de Kleta Rent
 • utilitzeu el Kleta fora de l’àrea metropolitana de Barcelona sense el consentiment previ i per escrit.
 • utilitzeu Kleta contràriament a les regles d’ús de la clàusula 4; o bé
 • ens feu declaracions falses o feu servir repetidament els nostres serveis de manera inadequada (per exemple, fent declaracions intencionalment falses)

10.5. Tot avís de resolució s’ha de donar en forma de text (el correu electrònic és suficient).

10.6. Si heu cancel·lat la vostra subscripció, abans de retornar-nos la Kleta, podeu cancel·lar la cancel·lació en qualsevol moment i reactivar-la per correu electrònic de forma gratuïta. Després de tornar-nos el Kleta, no es garanteix la reactivació gratuïta.

10.7. Quan la finalització de la vostra subscripció tingui efecte, esteu obligat a retornar el Kleta i qualsevol altre objecte que proporcionem (en particular, claus) al vostre propi cost i risc, o, si us ho notifiquem, a una de les nostres empreses associades. . Si ens retorneu el Kleta abans que la finalització de la vostra subscripció tingui efecte, els vostres drets sota la vostra subscripció finalitzaran en el moment de la devolució; no obstant això, ens reservem el dret de cobrar la renda Kleta acumulada fins que tingui efecte la finalització de la vostra subscripció.

10,8. Si no ens retorneu el Kleta a temps quan tingui efecte la finalització de la vostra subscripció, us cobrarem una comissió de demora per import de 5 EUR per dia, fins a un màxim de 35 EUR fins que no torneu el Kleta a nosaltres, reactiveu la vostra subscripció d’acord amb la clàusula 10.6 o feu una nova subscripció.

10.9. Si no ens retorneu el Kleta dins dels 7 dies posteriors a l’efecte de la finalització de la vostra subscripció i no reactiveu la vostra subscripció d’acord amb la clàusula 10.6, ens reservem el dret d’emprendre accions legals. En aquestes circumstàncies, és possible que us cobrem una comissió de retenció per import de 250 EUR.

11. Protecció de dades

Recopilem i processem la vostra informació personal estrictament d’acord amb els requisits del Reglament de protecció de dades, en la mesura necessària per ajudar-nos a proporcionar-vos serveis de subscripció a Kleta i per mantenir i millorar la nostra administració.

Teniu dret a accedir, rectificar i eliminar la informació personal relativa a la subscripció. Podeu exercir aquest dret enviant un correu electrònic a: info@kleta.es o una carta a la següent adreça: carrer Calàbria 199, Principal 4 (08029 Barcelona).

En acceptar aquests KRT, reconeixeu expressament haver atorgat el vostre consentiment explícit amb la política de privadesa continguda en aquesta secció 10.

Consulteu la nostra política de privadesa fent clic aquí.

12. Responsabilitat del contingut

12.1. KLETA MOBILITY, SL, els seus serveis i tota la informació, contingut, materials, productes i altres serveis inclosos o posats a la vostra disposició es proporcionen "tal qual" i "segons estigui disponible", tret que s'especifiqui el contrari per escrit. Accepteu expressament que el vostre ús del Kleta corre el vostre exclusiu risc.

No podeu ser plenament responsable (no haureu de pagar pel dany) pel que fa a les pèrdues causades per KLETA MOBILITY, SL: (i) actuant intencionadament o amb negligència greu, (ii) pel que fa a defectes ocults de manera fraudulenta, i (iii) en el cas que assumim expressament una garantia de qualitat. Queda exclosa qualsevol responsabilitat més extensa per a nosaltres.

12.2. KLETA MOBILITY, SL no es fa responsable de lesions personals o de la mort de qualsevol participant, llevat de la negligència demostrada de l’empresa, els seus empleats o proveïdors. A més, KLETA MOBILITY, SL no es fa responsable de lesions o morts accidentals causades per una altra part que utilitzi el vostre Kleta. A més, l’empresa no es fa responsable de la mort, lesions o malalties causades per vosaltres durant el període de subscripció. L’empresa no accepta reclamacions per factures o despeses mèdiques durant el tractament mèdic dels seus clients.

12.3. No ens farem responsables sense ser culpables dels defectes del Kleta que existeixin al començament del període de subscripció.

13. Disposicions finals

13.1. No hem subscrit cap acord col·lateral amb vosaltres, ja sigui escrit, oral o implícit.

13.2. Podem modificar aquests KRT en qualsevol moment per motius tècnics, comercials o legals amb efectes per al futur. Podeu acceptar la modificació o oposar-vos-hi abans que entri en vigor; no obstant això, es considerarà donat el vostre acord si no s’oposa a la modificació abans que entri en vigor. Cridarem la vostra atenció específicament sobre això en el nostre avís de modificació. Ens reservem el dret de rescindir la vostra subscripció si s’oposa a una modificació d’aquestes KRT.

13.3. En el cas que una disposició d’aquests KRT sigui o esdevingui totalment o parcialment nul·la, invàlida, impracticable o inaplicable, no es veuran afectades la validesa i l’aplicabilitat de la resta de disposicions d’aquest KRT. En aquestes circumstàncies, nosaltres i vosaltres estarem obligats a acordar una disposició per substituir la disposició defectuosa que s’acosti el més possible al que hauríem acordat nosaltres i vosaltres si ens haguéssim adonat que la provisió era defectuosa, tenint en compte l’esperit i l’esperit. finalitat d’aquestes KRT i dins de l’abast del que sigui legalment possible. El mateix s’aplica a qualsevol buit de la normativa d’aquest KRT.

13.4. La vostra subscripció i aquests KRT, així com tots els drets derivats d’ells o relacionats amb ells, estaran subjectes exclusivament a la legislació espanyola excloent les normes de dret internacional privat que condueixin a l’aplicació de la legislació d’un país diferent d’Espanya. S'exclou l'aplicació del Conveni de les Nacions Unides sobre contractes de venda internacional de mercaderies (CISG).

13.5. Tret que s’indiqui el contrari, KLETA MOBILITY, SL és propietària dels drets de propietat intel·lectual de tots els materials, continguts i marques comercials. Es reserven tots els drets de propietat intel·lectual.

13.6. La jurisdicció dels tribunals sobre disputes entre vosaltres i nosaltres en relació amb la vostra subscripció i aquests KRT es regirà per les disposicions legals. Si, després de concloure el contracte, traslladeu el vostre domicili o la vostra residència habitual a un altre país fora d’Espanya, podem iniciar una acció contra vosaltres davant dels jutjats de Barcelona.

www. kleta.es
Agost de 2020
Barcelona